Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wybrane publikacje


Dobrzyńska R. Dobór materiałów wyposażenia wnętrz a bezpieczeństwo pożarowe obiektów, Zeszyty Naukowe SGSP 2017, Nr 61 (tom 1)/1/2017, s. 91-106


Ubowska A., Dobrzyńska R.: Siedziska stadionowe – ocena zagrożenia pożarowego, Logistyka 2015, nr 5, s.1591-1595.

Dobrzyńska R., Chlebowska A.: Ocena zagrożenia pożarowego powodowanego przez materiały podłogowe, Logistyka 2015, nr 5, s. 757-763.

Dobrzyńska R., Szumska A.: Ocena zagrożenia podczas transportu drogowego paliw płynnych, Logistyka 2015, nr 3, s. 961-967

Królikowski T., Zmuda-Trzebiatowski P., Dobrzyńska R., Bałasz B., Nikończuk P., Rypina Ł.: Koncepcja komór natryskowych dla procesów produkcji przyrostowej w centrach logistycznych, Logistyka 2015, nr 3, s. 2578-2582

Pająk A., Dobrzyńska R., Janowska G., Rybiński P., Żaczek Sz.: Barwne kompozyty elastomerowe o ograniczonej palności, Polimery 2015, nr 6, s. 396-401

Dobrzyńska R.: Wpływ toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów wyposażenia wnętrz na warunki bezpiecznej ewakuacji, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, T. 2 (2014), s. 13-21

Nikończuk P., Dobrzyńska R.: Metodyka pomiaru przewodności cieplnej osadów lakierów, Logistyka 2014, nr 6, s. 7831-7837

Dobrzyńska R.: Zagrożenie toksyczne podczas pożaru pomieszczeń mieszkalnych, Logistyka 2014, nr 5, s.329-338

Rybiński P., Janowska G., Dobrzyńska R., Kucharska A.: Effect of halogenless flame retardants on the thermal properties,flammability, and fire hazard of cross-linked EVM/NBR rubber blends, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.115, Issue 1 (2014), p. 771-782


Dobrzyńska R. Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania pianek poliuretanowych stosowanych do wyrobu mebli tapicerowanych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Vol. 28, nr 4 (2012), s. 53-58

Dobrzyńska R.: Zagrożenie toksyczne podczas pożaru mebli tapicerowanych (2011), 
pełny tekst

Dobrzyńska R. Ocena zagrożenia toksycznego w czasie pożaru układów tapicerskich stosowanych do wyrobu mebli tapicerowanych, Archiwum Spalania Vol. 10 (2010) nr 1-2 s. 1-9

Dobrzyńska R. Selection of outfitting and decorative materials for ship living accommodations from the point of view of toxic hazard in the initial phase of fire, Polish Maritime Research Vol. 16, No 2 (2009), s. 72-74