Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki
Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów
al. Piastów 41     71-065  Szczecin

tel./fax: 91 433 98 77
tel.: 91 449 44 06
e-mail: Renata.Dobrzynska@zut.edu.pl