Od roku akademickiego 2015/2016 można mnie znaleźć w nowej siedzibie Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów - pierwsze piętro WTMiT naprzeciwko Audytorium (po prawej stronie jest dzwonek).